उत्पादनहरु

  • पीपी कोर चटाई

    पीपी कोर चटाई

    1. वस्तुहरू 300/180/300,450/250/450,600/250/600 र आदि
    2. चौडाइ: 250mm देखि 2600mm वा उप बहु कट
    3. रोल लम्बाइ: क्षेत्रीय वजन अनुसार 50 देखि 60 मिटर