उत्पादनहरु

 • द्विअक्षीय कपडा +45°-45°

  द्विअक्षीय कपडा +45°-45°

  1. रोभिङका दुई तहहरू (450g/㎡-850g/㎡) +45°/-45° मा पङ्क्तिबद्ध छन्
  2. काटिएको स्ट्र्यान्डको तहसँग वा बिना (0g/㎡-500g/㎡))।
  3. 100 इन्चको अधिकतम चौडाइ।
  4. डुङ्गा निर्माण मा प्रयोग।